Votre panierFermer

Votre panier est vide.

Connexion Fermer

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

MANKAOĞLU TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI
MANKAOĞLU TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. şahıs şirketi  olarak, https://www.Minvalwholesale.com/, Minvalwholesale’e ait mobil uygulamalar, mobil siteler, Minvalwholesale mağazaları, Minvalwholesale Özel Müşteri Programı Sözleşmesi ve sair otomatik olan veya olmayan yollarla veri işleme faaliyetinde bulunmaktayız. İnternet sitemiz aracılığıyla yayınlamış olduğumuz işbu metinde siz değerli müşterilerimizi/kullanıcılarımızı/üyelerimizi Minvalwholesale’e ait Kişisel Verilerin Korunması Politikamıza ait bilgilendirmek istemekteyiz.
Minvalwholesale olarak kişisel verilerinizi işleyebilir miyiz?
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Minvalwholesale olarak tarafınıza sunmakta olduğumuz hizmetlerin yerine getirilebilmesi için birtakım verilerinizi işlemekteyiz. KVKK’nin 3/ı maddesinde belirtildiği üzere;
i. kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirlememiz,
ii. veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olmamız
sebebiyle KVKK kapsamında “veri sorumlusu” sıfatıyla belirli sorumluluk ve yükümlülüklere sahip olmaktayız.
Veri sorumlusu olmamız sebebiyle (i) açık rızanız olması veya (ii) KVKK’nin 5/2. maddesinde belirtilen istisnaların bulunması halinde kişisel verilerinizi hukuka uygun ve kişilik haklarınıza saygılı bir şekilde işleyebiliriz.
Minvalwholesale olarak sizlere ait hangi verileri işlemekteyiz?
https://www.Minvalwholesale.com/  Minvalwholesale’ye ait mobil uygulamalar, mobil siteler, Minvalwholesale mağazaları, Minvalwholesale Özel Müşteri Programı Sözleşmesi ve sair kanallar aracılığıyla siz değerli  müşterilerimiz/kullanıcılarımız/üyelerimize ait;

 • ad/soyad, doğum tarihi bilgileri,TCKN bilgileri
 • cep telefonu, sabit telefon bilgileri, e-posta adres bilgisi, ikametgah adres bilgisi,
 • internet sitemizi kullanmanız halinde sayfaya ilişkin trafik bilgileriniz,
 • Alışveriş geçmişiniz ve ödeme yönteminiz
 • Pazarlama ve iletişim tercihleri
 • sosyal medya hesaplarıyla üyeliğinizi eşleştirmeniz halinde sosyal medya hesaplarınızda yer alan ve onay verdiğiniz bilgiler,
 • gerçekleştirmiş olduğunuz alışverişlere ilişkin bilgiler tarafımızca KVKK’ye uygun bir şekilde işlenmektedir.

Kişisel verilerinizi hangi amaçlar doğrultusunda işlemekteyiz?
Kişisel verilerinizi KVKK, sair mevzuat ve uluslararası düzenlemeler uygun olmak koşuluyla;

 • Minvalwholesale bünyesindeki platformda kişisel hesabınızı oluşturmak ve yönetmek,
 • Online servisi kullanarak yaptığınız siparişlerinizi ve iade işlemlerinizi yönetmek,
 • Teslimat durumunu bildirmek için cep telefonu mesajı göndermek,
 • Ürünlerinizin teslimatı ile ilgili olası herhangi bir sorunda sizinle irtibata geçmek,
 • Talepleriniz hakkında size bilgi vermek ve yeni veya değişmiş servisler hakkında sizi bilgilendirmek,
 • Bültenler ve kataloglar gibi pazarlama teklifleri göndermek,
 • Müşterilerimizin alışveriş deneyimleri göz önünde bulundurularak ilgilenebilecekleri ürünlere ilişkin yönlendirmelerde bulunmak ve kampanyalara ilişkin bilgi verebilmek,
 • Müşteri memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
 • Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,
 • Online düzenlenmiş yarışmalarda kazananları bilgilendirmek,
 • Size uygun pazarlama teklifleri ve bilgiler sunmak için analizler yapmak,
 • Online alışveriş yapabilmek için yasal yaşta olduğunuzu doğrulamak,
 • Tekliflerimiz ve hizmetlerimizden faydalanmanızı sağlamak için size anketler göndermek,
 • Hizmetlerimizin sağlandığı sistemleri test etmek ve geliştirmek,
 • Hizmetlerimizin kötü niyetle veya yanlış kullanımını engellemek,

Minvalwholesale olarak verilerinizi kimlerle paylaşmaktayız?
KVKK kapsamında siz değerli müşterilerimize/kullanıcılarımıza/üyelerimize verilen hizmeti yüksek standartlar içerisinde gerçekleştirmek amacıyla Minvalwholesale bünyesindeki veri sorumlusunun temsilcisi sıfatına sahip çalışanlarımızla, KVKK kapsamında belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için sözleşmesel ilişki içerisine girdiğimiz yurtiçi ve yurtdışında bulunan iş ortaklarımızla, hizmet aldığımız gerçek/tüzel kişilerle, program ortağı olunan yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla,  işbu maddede sayılmayan fakat veri işleme faaliyetlerinde yer alan diğer üçüncü kişilerle ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre yetkili kılınmış idari veya adli kurum/kuruşlara aktarılabilir.
Minvalwholesale olarak kişisel verilerinizi koruma noktasındaki yükümlülüklerimiz nelerdir?
Sizlere ait kişisel verileri veri sorumlusu sıfatıyla işlemememiz nedeniyle KVKK ve sair mevzuat kapsamında birtakım yükümlülüklerimiz bulunmaktadır.
İlgili yükümlülükleri başlıklar altında belirtmek gerekirse;

 • Aydınlatma yükümlülüğü,
 • Bilgilendirme yükümlülüğü,
 • Veri güvenliğini sağlama yükümlülüğü,
 • Veri Sorumluları Siciline kaydolma yükümlülüğümüz bulunmaktadır.
 1. a) Aydınlatma Yükümlülüğümüz
  Kişisel verileriniz elde edilmesi sırasında Minvalwholesale olarak siz veri sahiplerine;
 • Minvalwholesale bünyesindeki temsilcimizin kimliği,
 • Kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği,
 • İşlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 • Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
 • KVKK’de sayılan diğer haklarınız konusunda bilgi vermekle yükümlüyüz.
 1. b) Bilgilendirme Yükümlülüğü
  Kişisel verileriniz ile ilgili bilgi talep etmeniz halinde söz konusu hakkınızı işbu metnin 6.sorusunda belirtilen haklarınız dahilinde kullanabilirsiniz. 
  Talebinizin KVKK’de belirtilen şartları sağlaması halinde tarafınıza en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde dönüş sağlanacaktır.
  Başvuru sahibi olarak kimliğinizin tespit edilememesi durumunda tarafınızdan ilave bilgi ve belgelerin istenebileceğini hatırlatmak isteriz.
  c) Veri Güvenliğini Sağlama Yükümlülüğü
  Minvalwholesale olarak kişisel verilerinizin hukuka uygun ve insan haklarına saygılı bir şekilde işlenmesi, herhangi bir şekilde yetkisiz kişilerin eline ulaşmaması, KVKK’de ve diğer uluslararası metinlerde belirtilen standartlarda korunması için üst düzey çaba sarfetmekteyiz.
  Bu kapsamda;
 • Tüzel kişiliğimiz bünyesindeki çalışanlarımıza KVKK’ye uyum eğitimleri aldırmakta,
 • Kurum içi ve dışı veri işleme faaliyetlerine ilişkin olarak yazılı politikalar oluşturma,
 • Veri envanteri oluşturarak veri işleme sürecini en üst düzeyde anlaşılır ve güvenlik standartları alanında korunabilir kılma,
 • Üçüncü kişilerle imzalamış olduğumuz sözleşmeleri KVKK ve sair mevzuata uyumlu hale getirme,
 • Bilgi teknolojisi altyapımızı geliştirerek siber saldırılara en korunaklı altyapıyı sağlamak için olabildiğince yüksek düzeyde çalışmalar yürütmekteyiz.
 1. d) Veri Sorumluları Sicili’ne (“Sicil”) Kaydolma Yükümlülüğü
  İşbu Politika’nın ilanı tarihi itibariyle Sicil’e kaydolunmasına yönelik olarak Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından yayımlanmış herhangi bir yönetmelik bulunmamakla birlikte uzman hukukçularımız tarafından süreç yakından takip edilmektedir. Kurul tarafından atılacak adımlara uygun olarak politikalarımızı oluşturmakta olduğumuzu siz saygıdeğer müşterilerimizin/kullanıcılarımızın/üyelerimizin dikkatine sunarız.
  Kişisel verileriniz ile ilgili haklarınız nelerdir?
  Kişisel verilerinizin tarafımızca işlendiğini biliyorsanız ya da işlendiğini düşünüyorsanız talebinizi bize başvuru yaparak gönderebilirsiniz. Veri sahipleri tarafından oluşturulacak talep dahilinde;
  a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
  d) Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  e) KVKK’nin 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde sonuca itiraz etme,
  ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
  Minvalwholesale olarak kişisel verilerinizi ne kadar süre ile saklamaktayız?
  Kişisel verilerin korunması hukuku kapsamında her bir verinin işlenmesi için ayrı değerlendirme yapılması gerektiğinden ötürü kişisel verilerinizi hukuka uygun bir şekilde ve işlenmesi için gerekli olan meşru süre kadar işlemekteyiz.
  Bu kapsamda kişisel verileriniz Minvalwholesale ile geçerli bir hukuki ilişkiniz bulunduğu sürece doğru ve güncel bir şekilde tutmaktayız. Tarafınızca kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin verilmiş açık rızanın ortadan kalkması halinde ise kişisel verilerinizi sair mevzuatta belirtilen süreler kapsamında ve/veya KVKK’nin 4. ve 5. maddesinde belirtilen ilkeler kapsamında işlemekteyiz. Meşru amacın ve yasal sürelerin ortadan kalkmasını takiben kişisel verileriniz derhal silinmekte/yok edilmekte/anonim hale getirilmektedir.
  Çerezler
  Çerez, herhangi bir internet sitesi tarafından bilgisayarınıza bırakılan bir dosyadır. Bu çerez dosyalarında oturum bilgileri ve internet sitesini daha etkin bir şekilde kullanmanıza yarayan veriler saklanmaktadır.
  Minvalwholesale olarak çerezler aracılığıyla toplamış olduğumuz kişisel verileriniz;
 • Sizlere ait özelleştirilmiş hizmetler sunmak,
 • Minvalwholesale’ya ait internet sitesi ve mobil platformların geliştirilmesi ve optimize edilmesi,
 • Özelleştirilmiş reklam ve pazarlama ürünlerinin sunulması amacıyla saklamaktayız.

Minvalwholesale olarak çerez politikamızı oluştururken (i) oturum çerezleri (ii) kalıcı çerezler ve (iii) üçüncü parti çerezlerini kullanmaktayız.
Tarafımızca kullanılan oturum çerezleri geçici çerezler olup sadece tarayıcınızı kapatıncaya kadar geçerlidirler. Bu nedenle kişisel veri işleme faaliyetimiz internet sitemiz ve/veya mobil platformlarımızı kapatmanız halinde son bulmaktadır. Kalıcı çerezler ise siz silinceye veya süreleri doluncaya kadar sabit diskinizde kalırlar. Bu sebeple internet sitemiz ve mobil platformlarımızda yer alan “Beni Hatırla” kutucuğuna onay vermeniz halinde kişisel verilerinizin çerezler aracılığıyla işlenmesine izin vermiş olursunuz. Üçüncü parti çerezleri ise farklı hizmetler için kullandığımız diğer organizasyonlar tarafından tanımlanan çerezlerden oluşmaktadır. Üçüncü parti çerezleri vasıtasıyla toplu biçimde istatistikler tutulmakta olup, sizlere ait gezinme bilgileri toplanarak kullanımlarınız hakkında özelleştirilmiş bilgiler edinilmektedir.
Kişisel verileriniz çerezler aracılığıyla işlenmesine açık rıza vermek istememeniz halinde kullanmış olduğunuz arama motorlarından çerezleri devre dışı bırakabilir ya da yeni bir çerez gönderildiğinde bildirim almayı seçebilirsiniz.
Ticari Elektronik İleti İzni
Ahmet Mankağlu – Şahıs şirketi tarafından sağlanan ürün ve hizmetler ile ilgili çeşitli duyuruların yapılması amacıyla tarafınızla https://www.Minvalwholesale.com/ üzerinden elde etmiş olduğumuz elektronik iletişim adresleri (SMS,e-posta) aracılığıyla iletişime geçilecektir. Bu kapsamda tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesini talep etmeniz halinde;